Finnurmi på Svenska


RULLGRÄS

LÄGG OCH LYCKAS – SÅ HÄR GÅR DET!
Läggning av Finnurmi®-rullgräs bör ske 1-3 dagar efter att rullgräset tagits upp beroende på rådande väder. Finnurmi kräver ett 100-200 mm tjockt läggningsunderlag, ett lämpligt sådant fås genom att gödsla grundjord och tillsätta en blandning av sand och humus. Under de första veckorna efter läggningen bör man absolut sköta om bevattningen av gräsmattan.

ANVISNINGAR

Anvisningar för anläggning av botten samt läggning och skötsel av rullgräs
Innan rullgräset ska läggs bör underlagen förberedas noggrant. Ett näringsrikt och väl förberett underlag ger de bästa utgångspunkterna för en välmående och hållbar gräsmatta. Ett idealiskt växtunderlag för rullgräs är sandblandad mylla. Vid lerjord kan ett 5-10 cm tjockt lager grov sand blandas in för att bättre släppa igenom vatten. En sandig jord i sin tur släpper för mycket vatten igenom, och i den kan blandas näringsrik mylla eller torv. Om det finns byggnader i området som ska gräsbeläggas, bör marken slutta 1-3 cm per meter bort från väggen på en sträcka av tre meter.
Vi har samlat anvisningar för rullgräset enligt vilka det är lätt att förbereda jorden och sköta det under rotningsperioden. Efter läggningen ska rullgräset skötas på samma sätt som en sådd gräsmatta.

Läggning av rullgräs på en ny botten

1. Jämna ut ytan på marken till sin slutliga form
•Eventuell gammal gräsmatta avlägsnas, fräses eller vänds.
•Jämna ut hål och gropar för att åstadkomma en så jämn botten som möjligt

2. Tillsätt jordförbättringsmedel
•När en ny botten anläggs, tillsätts 15-20 cm (packad) näringsrik planteringsmylla på grundjorden
• På den gamla vända/frästa gräsmattan/jorden tillsätts mylla, torv eller sand så att växtunderlaget är 15-20 cm tjockt (packat)

3. Gödsling
• Gödselmedel och kalk blandas i jorden
• Om gödselmedlet och kalken lämnas ovanpå växtunderlaget kan dessa bränna och skada gräsmattans rotsystem
• Gödselmedlen och kalken tillsätts enligt anvisningarna på förpackningen
• Ytterligare information fås från trädgårdsbutiker och på leverantörernas hemsidor

4. Utjämning och vältning
• Bottnen får inte ge vika men ett lätt skoavtryck får synas på ytan
• En brunnsring, vattentunna eller på mindre områden en järnspade eller kratta kan användas som hjälp vid utjämning och vältning
• Kvistar, ris och stenar plockas bort

5. Bevattna växtunderlaget noggrant
• Om möjligt, bevattna redan föregående kväll

6. Lägg rullgräset i tegelfigur, lämna inga springor mellan rullgräsmattorna

7. Välta lätt efter läggningen och bevattna rikligt
• Rullgräset och jordytan under det ska bli våta.

8. Se till att gräsmattan bevattnas tillräckligt under rotningsperioden
• Både gräsmattan och växtunderlaget ska vara fuktiga under den 2- 3 veckor långa rotningsfasen
• Försäkra tillräcklig tillgång till vatten genom att kontrollera gräsmattans botten, nedre ytan av gräsmattan ska bli genomvåt

9. Gräsmattan kan klippas så fort det behövs
• Låt inte gräset bli över 10 cm långt
• Den rekommenderade klipphöjden är ca 4-5 cm, av hela klipphöjden får klippas max 1/3 per gång

Läggning av rullgräs ovanpå en gammal gräsmatta

1. Förbered bottnen
• Klipp den gamla gräsmattan så kort som möjligt
•Tillsätt ett lager av täckmylla som utjämnar ojämnheter i gräsmattan
• Myllans skikttjocklek är 2-5 cm, i fördjupningar den mängd som krävs för att utjämna groparna

2. Gödsling
• Gödselmedel och kalk blandas i jorden
• Dessa kan bränna och skada gräsmattans rotsystem om de lämnas ovanpå växtunderlaget
• Gödselmedlen och kalken tillsätts enligt anvisningarna på förpackningen
• Ytterligare information fås från trädgårdsbutiker och på leverantörernas hemsidor

3. Utjämning och vältning
• Bottnen får inte ge vika men ett lätt skoavtryck får synas på ytan
•En brunnsring, vattentunna eller på mindre områden en järnspade eller kratta kan användas som hjälp vid utjämning och vältning.
• Kvistar, ris och stenar plockas bort

4. Bevattna växtunderlaget noggrant
• Om möjligt, bevattna redan föregående kväll

5. Lägg rullgräset i tegelfigur, lämna inga springor mellan gräsmattorna

6. Välta lätt efter läggningen och bevattna rikligt
• Gräsmattan ska bli genomblöt och det underliggande jordlagrets yta ska bli våt

7. Se till att gräsmattan bevattnas tillräckligt under rotningsperioden
• Både gräsmattan och växtunderlaget ska vara fuktiga under den 2- 3 veckor långa rotningsfasen

8. Gräsmattan kan klippas så fort det behövs

• Låt inte gräsmattan bli över 10 cm långt
• Den rekommenderade klipphöjden är ca 4-5 cm, av hela klipphöjden får klippas max 1/3 per gång

Skötselanvisningar under rotningsperioden

1. Bevattning
• En nylagd gräsmatta bör bevattnas enligt väderleksförhållandena
• Daglig bevattning under heta dagar
• Riklig bevattning ca 2-3 gånger i veckan vid uppehållsväder med molnighet
• Efter rotningsperioden, efter ca 3 veckor görs bevattning som för normal gräsmatta beroende på väderleksförhållandena
• Det lönar sig att bevattna på kvällarna då avdunstningen är mindre

2. Klippning
• Gräset kan klippas efter läggningen så fort det krävs
• Klippningsintervall enligt gräsets tillväxt 1-2 gånger i veckan

3. Gödsling
•Vårdande gödslingar 3-4 gånger/växtperiod eller enligt bördighetsanalys

4. Klar att användas genast efter läggningen
• Under rotningsperioden bör man undvika hård användning

Anvisningar för skötsel av gräsmattan i fortsättningen

Bevattning
Gräsmattan bevattnas endast vid behov om den visar tecken på uttorkning under en längre period av uppehållsväder. Bevattningen utförs som en riklig engångsbevattning. Det lönar sig att bevattna på kvällen, då avdunstningen är mindre och vattnet hinner sugas in i marken.

Gödsling
Gödslingsmängderna enligt tillverkarens anvisningar
Gödsling Tidpunkt Gödsel
Vårgödsling efter krattning vårgödsel för trädgård/gräsmatta
1.Sommargödsling mitten av juni sommargödsel för trädgård/gräsmatta*
2.Sommargödsling slutet av juli sommargödsel för trädgård/gräsmatta
Höstgödsling början av september PK-gödsel för trädgård
*Alternativt gödsel för gräsmatta (Nurmikon kestolannos) varvid den 2:a sommargödslingen lämnas bort.

Klippning

Ju oftare man klipper gräsmattan, desto bättre mår den. Man bör aldrig klippa mer än en tredjedel av gräsets längd. Om gräsmattans önskade klipphöjd är t.ex. 5 cm, bör gräsmattan klippas senast vid cirka 7-8 cm:s längd. I praktiken betyder detta att gräsmattan klipps minst en gång i veckan. Ju kortare gräsmattan hålls, desto oftare ska den klippas. Det lönar sig att kratta gräsklippet 1-2 gånger under växtperioden, speciellt om hackelsen som gräsklipparen lämnar är mycket grovt eller om gräsmattan låts bli lång varvid det uppstår mycket gräsklipp.

Skötselarbeten på våren

Den första skötselåtgärden på våren är bortkrattning av gammalt gräs som torkat under vintern. Krattningen ska göras så fort som gräsmattans yta torkat . Om rullgräset har lagts sent föregående höst ska man kratta försiktigt så att den gräsmatta som delvis inte slagit rot inte lossnar.

Skötselarbeten på sommaren

Gräsmattan bör klippas aktivt, bevattnas enligt väderleksförhållandena samt gödslas . Gräsmattan kan också luftas genom att göra hål i den t.ex. med en högaffel eller med ett för ändamålet avsett verktyg. Tack vare luftningen kan syre, vatten och näringsämnen bättre ta sig till rotsystemet och jorden. Luftningen avlägsnar också mossa och gör marken fluffig.

Skötselarbeten på hösten

Gräsmattan lämnas över vintern i en normal klipphöjd. Gräsklippet som uppstått bortkrattas.

Annat att beakta

Rullgräs är en levande växt och i växtunderlaget/jorden kan förekomma svampmycelium. Svampar är ofarliga för människor och husdjur. Rullgräset behöver rikligt med vatten under rotningsperioden då förekomsten av svampar är mer sannolikt. Under regniga perioder är förekomsten av svamp i gräsmattan vanligare.

RULLGRÄSKALKYLATOR

Med hjälp av kalkylatorn får du priset på rullgräset levererat till läggningsplatsen. Om leveransplatsen är ett specialområde, långtifrån bebyggelse, och annars vid en svårframkomlig väg eller kräver avlastning med lyftkran så prissätts frakten individuellt. Vid leveranser på högst 10 pallar avlastas pallarna från lastbilsflakets baksida. Utrymmet som krävs motsvarar ett område där en bil med släp kan köra och vända. Leveranser på över 10 pallar kräver avlastningsutrustning dvs. truck eller motsvarande.
ELLER BESTÄLL FRÅN FINNURMIS RULLGRÄSBUTIK

ÅTERFÖRSÄLJARE

HITTA DIN NÄRMASTE FINNURMI® ÅTERFÖRSÄLJARE
Finnurmi® -återförsäljare hittar du nästan överallt i Finland. Bakom denna länk/På kartan i denna sida hittar du den som ligger närmast dig.

WEBBUTIKER
NETRAUTA – TALOON.COM – BAUHAUS – GEOROS

Rätten till prisförändringar förbehålls
Efter att vi mottagit beställningen tar vår försäljning kontakt för att komma överens om en noggrannare leverans-/avhämtningstidpunkt.

FINNURMI

Finnurmi® -rullgräs
DET POPULÄRASTE RULLGRÄSET I FINLAND
Odlingen av Finnurmi® -rullgräs påbörjades i Jorois på Järvikylä Gårds åkrar redan år 1979. Utöver Järvikylä odlas gräset på Pickala Gård i Sjundeå.
Finnurmi® utnyttjar gräsarter som bäst lämpar sig för inhemska förhållanden och som tål våra årstidsväxlingar.
Finnurmi® -rullgräset tas upp från våra odlingar först då leveransen till kunden sker för att gräset skall vara färskt då det anläggs. Tillsammans med rullgräset tas livskraftig bottentorv upp från åkern varvid Finnurmi® -rullgräset kan läggas på mycket krävande platser.

FINNURMI® RULLGRÄS
Tjocklek på Finnurmi®rullgräs: 4 cm
Tjocklek på Finnurmi® rotskikt: 2,5 cm
Rullgräs i Finnurmi® rullen = 1m2
Storlek på Finnurmi® rullgräsmatta: 58×173 cm
Finnurmi® rullens diameter: 30 cm
Finnurmi® rullens vikt: ca 20 kg

Pall:
Storlek på Finnurmi® gräspall: 120×120 cm
Höjd på Finnurmi® gräspall: 120 cm
Vikt hos Finnurmi® gräspall: 1000 kg
Gräsmatta på Finnurmi®gräspall: 50-54 m2
Vi ber beakta att rullarna av rullgräs är löst packade på pallen (120 * 120 cm); de har inte bundits fast i pallen och har inte nät eller dylikt omkring sig

KONTAKT
Finnurmi Oy
Kartanotie 6
Järvikylä
79600 Joroinen

Försäljning:
010 5242 660 (Järvikylä och Pikkala) vardagar kl. 8-16.
Skicka din kontaktbegäran med kontaktblanketten eller till e-post myynti@finnurmi.fi
Vi besvarar ditt meddelande så fort som möjligt.

PICKALA AVHÄMTNINGSSTÄLLEN
ABC station: Kustvägen 31, 02580 Sjundeå.
Avhämtning 1: Kustvägen 33
Avhämtning 2: Kustvägen 32
Avhämtning 3: Störviksvägen 40
Avhämtning 4: Östra Kungsvägen
Avhämtning 5: Marsuddsvägen 41
Du beaktar väl att det inte finns direktförsäljning på avhämtningsställena, alla beställningar sker via vår försäljningstjänst.
Upptagningen och leveranserna av rullgräs har upphört för säsongen 2018. Leveranserna fortsätter i maj 2019.
Vi sköter om dataskydde
Läs mer i dataskyddsbeskrivningen

Finnurmi - Suomen suurin ja suosituin siirtonurmi

Ympäristöystävällinen,
kotimainen siirtonurmi. Helppoa!

Laske tarpeesi, löydä lähin jälleenmyyjäsi tai tilaa nurmikaupasta.
Asenna ja nauti. Finnurmi toimittaa näyttävän nurmen nopeasti.